Cách khôi phục mật khẩu đầu ghi trên thị trường – Super Password

Share

Khôi phục mật khẩu đầu ghi

I. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU DAHUA DVR

– Device port : 80,3777,3778.
– Mobile App: gDMSS lite, gDMSS HD lite (trên androi).
iDMSS lite, iDMSS Plus (trên IOS)

Hãy login với user name: 888888 và password: 888888. Sau đó đổi ngày của đầu ghi sang ngày 30/11/2019 lúc 14h15. Sau đó logout ra rồi login lại với user admin và password là 506360.

II. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 101

– Device port : 80,8670,101(102)
– Mobile App : Tmeye.
– Bước 1 : Tắt nguồn đầu ghi .
– Bước 2 : Tháo pin Cmos trên bo mạch.
– Bước 3 : Bật nguồn đầu ghi .
– Bước 4 : Đăng nhập với user :admin và password 010100
– Bước 5: Khôi phục mật khẩu mặc định ở phần quản lý tài khoản.
– Bước 6 : Tắt nguồn và lắp PIN cmos vào bo mạch

III. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 80,8000,8001

– Device port : 80, 8000,8001
– Mobile App : IMSeye, IMSeye new, Smart HD
– Bước 1 : Tắt nguồn DVR
– Bước 2: Tháo pin Cmos.
– Bước 3: Bật nguồn đầu ghi
– Bước 4 : Đăng nhập với user: admin và password : 000000
– Bước 5 : Khôi phục lại tài khoản mặc định
– Bước 6 : Tắt nguồn , lắp pin Cmos và bật nguồn lên

IV. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 80 6036

– Device port : 80, 6036
– Mobile App : supercam, superlive,superlivepro,NVMS
– Bước 1: tắt nguồn DVR
– Bước 2: tháo pin Cmos.
– Bước 3: bật nguồn đầu ghi
– Bước 4 : đăng nhập với user: admin và password : ttvvtthuanyuan
– Bước 5 : khôi phục lại tài khoản mặc định
– Bước 6 : tắt nguồn , lắp pin Cmos và bật nguồn lên

V. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHÂU ĐẦU GHI PORT 80,34567,34599

– Device port : 80,34567 ,34599
– Mobile App : Kmeye, Vmeye, Vmeye super, Vmeye Cloud.

– Bước 1: tắt nguồn DVR
– Bước 2: Tháo Pin Cmos:
– Bước 3: Bật nguồn DVR, sử dụng phần mềm Super Password


– Bước 4 : nhập ngày tháng năm ở đầu ghi vào nhấn OK.
– Bước 5 bật nguồn đầu ghi và đăng nhập với user: admin , password như phần mềm cấp cho, chọn khởi động lại và khôi phục tài khoản.
– Bước 6 : đổi lại password trong đầu ghi, tắt nguồn và lắp pin Cmos lại.

VI. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC MẬT KHẨU ĐẦU GHI PORT 80 DVRII

– Device port : 80
– Mobile App : IWATCH DVR II
– Bước 1: tắt nguồn DVR
– Bước 2: tháo pin Cmos.
– Bước 3: bật nguồn đầu ghi
– Bước 4 : đăng nhập với user: admin và password 12888.
– Bước 5 : khôi phục lại tài khoản mặc định
– Bước 6 : tắt nguồn , lắp pin Cmos và bật nguồn lên

VII. HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC PASSWORD ĐẦU GHI VANTECH

– Device port : 80, 7777, 8888
– Bước1: lấy thông tin seri number của đầu ghi cần khôi phục mật khẩu:
– Bước 2: Chạy tập tin GenSuperPassword.exe sẽ xuất hiện giao diện như sau:


Điền thông tin seri number và ngày tháng hiện tại cần khôi phục mật khẩu vào khung.

– Bước 3: sau đó bấm generate thì sẽ xuất hiện dòng super password như sau:
– Bước 4: sau đó vào giao diện đăng nhập trực tiếp trên DVR, kích vào mục forgot password.
Sau đó hãy điền thông tin super password rồi bấm OK.
– Bước 5: màn hình sẽ thông báo “user account initialization is successfull”. Như vậy bạn đã khôi phục mật khẩu thành công, mật khẩu mặc định là để trống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.