DÂY SATA CHO HDD SSD, ĐẦU GHI CAMERA

 25.000

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Đơn Giá
1 - 99  25.000
100 - 999  23.000
1.000 - 1.999  22.000
2.000+  2.000
.