Dây nguồn cho máy tính 15k

 20.000

Dây nguồn cho máy tính

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Đơn Giá
1 - 4  20.000
5 - 19  18.000
20+  15.000
.