Jack nguồn camera loại tốt

Original price was: ₫ 7.000.Current price is: ₫ 5.000.

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Discount (%) Đơn Giá
1 - 99  5.000
100 - 999 20 %  4.000
1.000 - 1.999 40 %  3.000
2.000+ 50 %  2.500
.