Jack nguồn camera loại tốt

 5.000

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Đơn Giá
1 - 99  5.000
100 - 999  4.000
1.000 - 1.999  3.000
2.000+  2.500
.