BOARD TEST NGUỒN POWER SUPPLY TESTER

 240.000

Bo test nguồn ATX

 

BẢNG GIÁ BÁN SỈ

SỐ LƯỢNG THEO GIÁ SỈ Đơn Giá
1 - 4  240.000
5 - 9  220.000
10+  200.000
.